Městský dům Přerov

Městský dům Přerov

Návštěvní řád Městského domu

Návštěvní řád MD Přerov blíže upřesňuje podmínky pohybu a chování návštěvníků kulturních a společenských akcí.

 • Koupí vstupenky a vstupem do prostor Městského domu v Přerově vyjadřuje návštěvník souhlas s podmínkami návštěvního řádu KIS Přerov, které jsou provozovatelem Městského domu.

 • Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru Městského domu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v Městském domě. Dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby. V případě, že nebude tyto zásady dodržovat, může být vyveden bez náhrady vstupného.

 • Provozovatel zařízení si vyhrazuje právo na označení návštěvníků bezpečnostními prvky. Bezpečnostní prvky nenahrazují platnou vstupenku.

 • Na požádání pořadatelské nebo bezpečnostní služby je návštěvník povinen se kdykoliv prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k přítomnosti, bude z objektu vykázán.

 • Provozovatel nenese odpovědnost za odložené věci návštěvníků mimo prostory šaten. Pouze ty jsou určeny k odkládání věcí.  Z důvodu komfortu a bezpečnosti všech návštěvníků žádáme, aby návštěvníci svršky, batohy, igelitky či jiné větší předměty odkládali v šatně.

 • Provozovatel doporučuje nenechávat v šatně cennosti, doklady, klíče od auta, mobilní telefony apod., za které nemůže nést odpovědnost.  

 • Provozovatel zakazuje vnášení skla, nápojů, vlastního občerstvení do společenských prostor. V případě porušení tohoto zákazu bere návštěvník na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden bez náhrady vstupného.

 • Provozovatel zakazuje vnášení zbraní, pyrotechniky a jakýchkoliv dalších nebezpečných předmětů, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost návštěvníků.

 • V celém objektu je zákaz kouření a užívání návykových látek.  Kouření je povoleno ve vyhrazených prostorách.

 • V celém objektu je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. V případě jakéhokoliv podezření rizika požáru je návštěvník povinen neprodleně upozornit požární hlídku.

 • Návštěvníci mají zákaz vstupu do prostor určených organizátorům a účinkujícím. Tyto jsou viditelně označeny a nachází se v 1. NP u schodiště vlevo.

 • Je zakázáno vnášet sklo a nápoje na balkon Městského domu, s výjimkou plesu, na kterém je balkon využitý jako místo k sezení. V každém případě je zakázáno ukládat na zábradlí balkónu nápoje a věci, které by svým pádem mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků ve velkém sále.

 • Návštěvník je povinen dbát pokynů organizátora akce, pořadatelské služby, hlídky SDH, popř. bezpečnostní služby.

 • V odůvodněných případech si bezpečnostní služba nárokuje právo osobní prohlídky, případné zabavení nalezených zbraní a vyvedení agresivního a nevhodně se chovajícího návštěvníka z budovy, a to bez udání důvodu a náhrady vstupného. Pořadatelská služba je povinna v takovém případě zavolat Policii ČR.

Schválil: Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel

V Přerově dne 1.1. 2019

15.1.2019 11:44:55 | přečteno 1936x | KIS města Přerova
 
load